Pozvánka na řádnou členskou schůzi Družstva vlastníků půdy JESENÍKY-0

Pozvánka na řádnou členskou schůzi Družstva vlastníků půdy JESENÍKY

09:31

Předseda představenstva Družstva vlastníků půdy JESENÍKY, IČ: 283 19 869, sídlem Brno, Horní Heršpice, Pražákova 34, PSČ 619 00, svolává na 14.srpna 2018 v 9.00 hodin členskou schůzi družstva, která se bude konat za účasti notářky JUDr. Vladimíry Kostřicové v hotelu Holiday Inn Brno, Křížkovského 20, 603 00 Brno.

Prezence členů nebo jejich zplnomocněných zástupců je od 8.30 hodin.


Program členské schůze:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti členské schůze

2. Volba předsedy členské schůze, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu

3. Schválení účetních závěrek a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářských výsledků za předchozí účetní období

4. Volba členů představenstva a kontrolní komise družstva

5. Různé

6. Závěr členské schůze

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se můžete seznámit na adrese Brno, Horní Heršpice, Pražákova 34, PSČ 619 00 v termínu podle předchozí telefonické domluvy (tel.777 742 409).

 

Přílohy:

Družstvo 2017
Výkaz zisku a ztráty  2017
Rozvaha  2017

 

V Brně 19.7.2018
Ing. Mgr. Vlastimil Sedláček
předseda představenstva Družstvo vlastníků půdy JESENÍKY

© 2013 - 2023 Družstvo vlastníků půdy JESENÍKY